НОВОСТИ

РЕНОВАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КНУ ИМ. Ж.БАЛАСАГЫНА

Центром государственно-частного партнерства в рамках проводимой работы по обновлению зданий административного и социального значения, и улучшению инфраструктуры образовательных учреждений Кыргызской Республики, была проведена встреча с руководством КНУ им. Ж.Баласагына.

Целью данной встречи было обсуждение вопросов привлечения инвестиций по механизму ГЧП для реновации инфраструктуры университета.


На встрече были обсуждены варианты привлечения инвестиций для проекта по реконструкции простаивающего общежития №4 КНУ, находящегося на пересечении проспектов Манаса и Жибек-Жолу, не подлежащего эксплуатации.


Руководством КНУ была выражена заинтересованность в применении механизма ГЧП для реализации проекта в реконструкции нефункционирующих объектов университета, включая пансионаты в Иссык-Кульской области с целью создания благоприятных условий для студентов и преподавателей КНУ.

По итогам встречи было принято решение совместно начать подготовку документации для запуска и продвижения проектов.

_________________________________________________________________

Административдик жана социалдык маанидеги имараттарды модернизациялоо жана Кыргыз Республикасынын билим берүү мекемелеринин инфраструктурасын жакшыртуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк борбору Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин жетекчилиги менен жолугушуу өткөрдү.

Жолугушуунун максаты университеттин инфраструктурасын жаңыртуу үчүн МЖӨ механизми аркылуу инвестицияларды тартуу маселелери каралды.

Жолугушууда Манас жана Жибек-Жолу проспектилеринин кесилишинде жайгашкан пайдаланбаган КУУнун №4 жатаканасын реконструкциялоо долбооруна инвестиция тартуу варианттары талкууланды.

КУУнун студенттери жана окутуучулары үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында университеттин жетекчилиги Ысык-Көл облусундагы иштебей турган жайларын реконструкциялоо долбоорун ишке ашырууда МЖӨ механизмин колдонууга кызыгуусун билдирди.

Жыйындын жыйынтыгында долбоорлорду ишке ашыруу жана алдыга жылдыруу үчүн документтерди даярдоону биргелешип баштоо чечими кабыл алынды.