НОВОСТИ

МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТКЕРЛЕР ЖАНА БИЗНЕС-КООМЧУЛУК ҮЧҮН «МЖӨ НЕГИЗДЕРИ» БОЮНЧА СЕМИНАРЫ