НОВОСТИ

ТРЕНИНГ НА ТЕМУ "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ГЧП В КР"

2022-жылдын 9-декабрында өлкөнүн бардык аймактарынан келген жергиликтүү кеңештердин депутаттары, айыл өкмөт башчылары жана кызматкерлери үчүн “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлорун башкаруу тренинги өттү.

Тренер МЖӨ Борборунун МЖӨ долбоорлорун илгерилетүү жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Абду-Салам Тайыров болду.

Тренингдер Ханнс Зайдель Фондунун колдоосу менен ЖӨБ органдарынын 72 сааттык квалификациясын жогорулатуу курсунун алкагында өткөрүлдү.

________________

9 декабря 2022 года прошел тренинг «Управление проектами государственно-частного партнерства (ГЧП) в Кыргызской Республике» для депутатов местных кенешей, глав и сотрудников айыл окмоту со всех регионов страны.

Тренером выступил заведующий отделом продвижения и мониторинга проектов ГЧП Центра ГЧП Абду-Салам Тайиров.

Тренинги прошли в рамках 72-часовых курсов повышения квалификации для органов МСУ при поддержке Фонда Ханнса Зайделя.