МЖӨ борбору тууралуу маалымат

МЖӨ борбору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-июнундагы “Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу “Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк борбору” мамлекеттик мекемесин түзүү жөнүндө” токтомуна ылайык түзүлгөн.
МЖӨ борборунун милдеттери
МЖӨ борборунун милдеттери мамлекеттик өнөктөштөргө жардам көрсөтүүнү камтыган МЖӨ долбоорлорун башкаруунун зарыл системасын түзүү аркылуу Кыргыз Республикасынын ар кандай социалдык маанилүү секторлорунда мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлорун координациялоо жана МЖӨ механизмдерин жайылтуу болуп саналат («Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында аныкталгандай) МЖӨ долбоорлорун издөө, демилгелөө, даярдоо, ишке ашыруу жана мониторинг жүргүзүү.
МЖӨ борборунун максаты
МЖӨ борборунун максаты «Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк борбору» мамлекеттик мекемесинин максаты жеке инвестицияларды тартуу жана МЖӨ механизмдерин колдонуу менен жеке секторду башкаруу тажрыйбасын тартуу аркылуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык инфраструктурасынын мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлорун ишке ашыруу болуп саналат.
Мамлекеттик объектилерди куруу жана модернизациялоо
Туризмди жана спортту өнүктүрүү
Социалдык чөйрөнү өнүктүрүү
Энергетика жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү
Маалыматтык технологияларды өнүктүрүү
Жол инфраструктурасын жакшыртуу

МЖӨ борборунун функциялары

бекитилген программаларын жана пландарын ишке ашырат, Министрликке мындай программаларды жана пландарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, башка юридикалык жактар ​​тарабынан ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүүгө көмөк көрсөтөт;
МЖӨ чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышат;
МЖӨ долбоорлорун издөө, даярдоо, ишке ашыруу жана мониторинг жүргүзүү боюнча мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын натыйжалуу ишине көмөктөшүүчү методикалык документтердин долбоорлорун иштеп чыгат жана аларды Министрликке бекитүүгө жана кийин колдонууга киргизет;
МЖӨ долбоорлорун каржылоо боюнча Фонддун ишин, уюштуруучулук кызматын жана башка керектуу функцияларды аткарат, Фонддун кароосуна берилген документтерди экспертизалоого катышат;
Кыргыз Республикасындагы МЖӨ Кеңешинин ишин, уюштуруучулук кызматын жана башка колдоону камсыз кылат;
МЖӨ долбоорлорун демилгелөө боюнча сунуштарды киргизет;
МЖӨ долбоорлорунда мамлекеттик өнөктөш катары мамлекеттик органдарды же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын аныктоо боюнча сунуштарды киргизет;
мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан МЖӨ долбоорлорун демилгелөө боюнча сунуштарга экспертиза жүргүзөт;
долбоорлорду алардын максатка ылайыктуулугуна, МЖӨ алкагында ишке ашырууга талдоо жүргүзөт;
жогору турган консультациялык органдардын чечимдерин аткарат, ошондой эле алардын чечимдеринин мамлекеттик жана муниципалдык органдар тарабынан аткарылышын контролдойт;
МЖӨ долбоорлорун каржылоо боюнча Фонддун чечимдерин аткарат, ошондой эле анын чечимдеринин аткарылышына мониторинг жүргүзүү Фондунун атынан ишке ашырууга көмөк көрсөтөт;
жыл сайын отчеттук мезгилден кийинки жылдын январынан кечиктирбестен министрликке өткөн отчеттук жылдагы иш-аракеттердин жыйынтыктары жөнүндө отчет берет;
МЖӨ борборунун максаттарына жана милдеттерине ылайык юридикалык жана жеке жактар ​​менен келишимдерди түзөт;
МЖӨ долбоорлорун ишке ашырууга мониторинг жана баалоо жүргүзөт;
мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына МЖӨ долбоорлорун илгерилетүү, анын ичинде МЖӨнүн потенциалдуу долбоорлорун издөө жана тандоо, МЖӨ долбоорлорун ишке ашыруу жана мониторинг жүргүзүү боюнча контролду жана көмөк көрсөтүүнү жүзөгө ашырат;
Кыргыз Республикасынын инфраструктурасын өнүктүрүү саясатынын артыкчылыктарынын негизинде МЖӨнүн потенциалдуу долбоорлорун издөө;
ишке ашырылган МЖӨ долбоорлорунун жыйынтыктарын чогултат, аларды Кыргыз Республикасынын аймагында кайталап ишке ашыруу үчүн эң ийгиликтүү МЖӨ долбоорлорун аныктайт;
ишке ашырылып жаткан жана потенциалдуу МЖӨ долбоорлорунун, ошондой эле МЖӨ боюнча башка демилгелердин ачык маалымат базасын түзөт жана жүргүзөт;
МЖӨ долбоорун ишке ашыруу боюнча сунуштарды жана МЖӨ долбоорлору боюнча тендердик документтерди, анын ичинде эл аралык уюмдардын жана каражаттардын эсебинен даярдоо үчүн көз карандысыз консультанттарды тартат;
МЖӨ долбоорлорун каржылоо боюнча Фонддун ишин, уюштуруучу кызматын жана башка функцияларды аткарат, фонддун кароосуна берилген документтерди экспертизалоого катышат;
мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына МЖӨ долбоорлорун издөө, структуралаштыруу, каржылоо, ишке ашыруу жана колдоо маселелери боюнча консультация берет;
МЖӨ маселелери боюнча маалыматтык жана маалымдама-аналитикалык адабияттарды иштеп чыгат жана басып чыгарат;
мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди, бизнес өкүлдөрүн жана бардык кызыкдар тараптарга МЖӨ маселелери боюнча окутууларды жургузот;
Кыргыз Республикасындагы МЖӨ борборунун ишке ашырылган жана иштелип жаткан долбоорлорлорунун саясаты жонундо кызыкдар тараптарга маалымат берет;
МЖӨ чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу жана МЖӨ чөйрөсүндө экономикалык жана укуктук билимдерди жайылтуу, МЖӨ өнүктүрүүнүн негизги аспектилери жөнүндө кеңири маалымат берүү максатында жолугушууларды, семинарларды, форумдарды, конференцияларды жана башка маалыматтык иш-чараларды уюштурат;
жеке секторго МЖӨ маселелери боюнча, анын ичинде МЖӨ долбоорлорун издөө, демилгелөө, структуралаштыруу, ишке ашыруу жана колдоо боюнча акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтөт;
максаттарга жетүү жана милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон башка функцияларды аткарат.
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк борбору
Сайт был создан при поддержке UNECE