Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк борбору

Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк деген эмне?

Мамлекеттик өнөктөш (Иш берүүчү) менен жеке уюмдун ортосунда конкурстук негизде түзүлгөн келишим, мында жеке өнөктөш мамлекеттин функцияларын аткарат жана инфраструктураны же кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуунун эң жакшы ыкмасын иштеп чыгат. Бирок, долбоор начар ишке ашырылса, жеке өнөктөш бул анын кирешесине түздөн-түз таасирин тийгизүү тобокелдигин өз мойнуна алат.
Мамлекеттик объектилерди куруу жана модернизациялоо
Туризмди жана спортту өнүктүрүү
Социалдык чөйрөнү өнүктүрүү
Энергетика жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү
Маалыматтык технологияларды өнүктүрүү
Жол инфраструктурасын жакшыртуу

Жаңылыктар

Долбоорлор

МЖӨ борборуна долбоорду кантип даярдоо керек?

Долбоор мамлекеттик өнөктөш тарабынан даярдалат жана өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:
Preparation of a project initiation proposal
Tender document preparation
Tender commission establishment
МЖӨ долбоорун демилгелөө боюнча сунуш мамлекеттик өнөктөш же жеке өнөктөш тарабынан даярдалышы мумкун жана өзүнө төмөнкү пункттарды камтышы керек: мамлекеттин социалдык-экономикалык өнүгүү программаларын, МЖӨ өнүктүрүү программаларын, тармактык программаларды, ошондой эле өнүктүрүү программаларын жана пландарын.
Find out whether your project fits the PPP criteria for the benefit of people
Зарегистрируйтесь и пройдите простой тест чтобы сразу узнать результат
In your account you also can obtain:
Templates of documents you need
Instructions for project preparation
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк борбору
Сайт был создан при поддержке UNECE