Өнөктөштөр

Өнүгүү боюнча негизги өнөктөр

Стратегиялык фокус жана негизги иш багыттары

Кыргыз Республикасында мамлекеттин экономикалык өнүгүүсүн бардык жактан колдогон көп эл аралык уюмдар иштейт. Негизи жардамдын бары дээрлик МЖӨтүн өнүгүүсүнө багытталган, анткени МЖӨ ылайыктуу шарттарды, тартиптүү жана биримдик өнүгүү стратегиясын талап кылат. Кээ бир өнүгүү боюнча өнөктөрдө дагы ылайыктуу шарттарды чыңдоо жана айкын МЖӨ проекттерди иштетүү үчүн МЖӨ өнүгүүсүн колдоо программалары бар.

Азия Өнүктүрүү Банкы

2008 жылы Азия Өнүктүрүү Банкы жумуштуулук деңгээлин көтөргөн турукту экономикалык өсүү жана инвестицияларды тартуу үчүн шарттарды мыктылоого өкмөткө жардам берген "Инвестициялык Климатты Мыктылоо Программасы" деген комплекстүү программасын макул тапкан. Бул комплекстүү программа өлкөдөгү жеке инвестицияларга түрткү берчү бизнес иштетүүсүндө, финансылоого жеткилигинде, жумушчулардын көңдүмдөрүнүн жана МЖӨтүн өнүгүүсүндө реформаларын кошуп алган.

2011-2012 жылдары МЖӨ проекттерди идентификациялоо жана потенциал жетилгендик максаты менен АӨБ Техникалык Жардам Программасы боюнча консультанттар менен иштешкен. Программанын натыйжасында МЖӨ жөнүндө Закону жана 7 МЖӨ проекттердин башталышы кабыл алынган.

2013-2014 жылдары МЖӨкө ылайыктуу шарттар түзүү жана МЖӨ проекттердин мындан ары өнүгүүшү максаты менен АӨБ Техникалык Жардам Программасы боюнча консультанттар менен дагы иштешкен. Колдоо проекттердин өнүгүүсү фонду, укуктук абалын мыктылоо жана МЖӨтүн 2014 жылдын май айынан баштап даярдалып жаткан 16 демилгелери натыйжа болду. Ошондой эле, өзүнчө ТП аркылуу, АӨБ өкмөттү 2013 жылдын май айында сапаттуу МЖӨ форумунун уюштуруусунда колдоду.

2014 жылы АӨБ эл аралык консультат менен жол тармагы стратегия проектти даярдоо жана 2010-2025 Жол-Транспорттук Башкы Планын ишке аштыруу боюнча иштешкен. Жол сектору стратегиясына финансылоо, тапшыруу планы, жана МЖӨ да кирет.

2013 жылы АӨБ эл аралык консультант менен Техникалык Тейлөө Өнүмдүүлүгү боюнча Договор даярдаган. АӨБтын стратегиясы жана Кыргыз Республикасынын МЖӨ жөнүндө Закону боюнча Техникалык Тейлөө Өнүмдүүлүк МЖӨ механизми 2015 жылы колдонууга каралып жатат.

2015 жылы АӨБ эл аралык консалтинг фирмасы менен энергетика секторунун планын даярдашкан. Энергетика секторунун планы финансаларга жана планды иштетүүгө ылайык инвестициялык программаларга алып келиши ыктымал.

2014 жылы АӨБ Экономикалык Интеллект Бөлүмүнө Тынч Океан - Азия регионунда жана Кыргыз Республикасында МЖӨтүн даярдыгынын баалоосун тапшырган. Баалоо Infrascope методологиясына негизделген жана биринчи жолу МЖӨ Кыргызстанда башкы стадияда болгондо 2012 жылы колдонулган.

ЕВРОПАЛЫК Реконструкция жана Өнүктүрүү Банкы

2013 жылы Европалык Реконструкция жана Өнүктүрүү Банкы эл аралык консалтинг фирмасы менен Бишкек шаарында электрондук билеттерди жөнгө салуунун иштетүүсү, баалоосу жана камдоосу боюнча бирге иштешкен. Жөнгө салуулардын бири - МЖӨ механизми болгон Design Build Finance жана Operate Management. Бүткөн чечимин кабыл алуу жана тендер 2015 жылдын башына каралып жатат.

2009 жылы ЕРӨБ эл аралык консалтинг фирмасы менен Кыргыз Республикасындагы кичи гидроэнергетикалык курулуштардын долбоордоосу, баалоосу жана камдоосу боюнча иштешкен. 2014 жылы ноябрьда Энергетика Министрлиги Ортотокой жана Токтогул МГЭСтеринен электроэнергияны долбоордоо, куруу, эксплуатациялоо жана тапшыруу боюнча тендер өткөргөн.

KFW

2013 жылы KFW Борбордук Лабораториянын жана Диализ Борборунун өнүгүүсүнө финансалоо негиздөөсүн МЖӨ аркылуу макулдаштырган. Тендер Саламаттык Сактоо Министрлиги менен 2013 жылдын аягына пландалган, бирок административдик маселелердин натыйжасында 2014 жылдын августунда токтотулган. Болжол менен, технико-экономикалык изилдөөлөр 2015 жылы кайта ишке ашырылат.

Эл Аралык Финансалык Корпорациясы

2014 жылы Эл Аралык Финансалык Корпорациясы Саламаттык Сактоо Министрлиги менен 2 мүмкүн болгон МЖӨ проектти (Борбордук Лаборатория жана Диализ Борбору) ишке ашыруу боюнча консультация берүү тууралу өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум макулдаштырган. Ошондой эле, Эл Аралык Финансалык Корпорациясы Саламаттык Сактоо Министрлигине технико-экономикалык изилдөөлөрдүн жетекчилигинде жардам көрсөтөт.

2014 жылы Эл Аралык Финансалык Корпорациясы энергияны бөлүштүрүү тууралу консультация берүү боюнча Энергетика Министрлиги менен өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум макулдаштырган.

Азия шаарларынын өнүгүүсү боюнча инициативасы

2014 жылы шаарлардын өнүгүүсү боюнча инициативасы Бишкек шаарынын көчө жарык кылуунун модернизациясы тууралу технико-экономикалык изилдөөлөрдү МЖӨ аркылуу өткөрүүнү консультанттар менен макулдашкан. Жыйынтыктар жана рекомендациялар 2015 жылдын башына пландаштырылган.

Япония Эл Аралык Эмгектештик Агентствосу

2014 жылы Япония Эл Аралык Эмгектештик Агентствосу Toyo Университетине МЖӨ боюнча 8 Япониялык каиышуучуларга 2 жумалык тренинг өткөрүүнү дайындаган. Тренинг 2015-2016 жылдарга да пландаштырылып жатат.

GIZ

2014 жылы GIZ 5 күндүк МЖӨ тренингин саламаттык сактоо секторуна жана МЖӨнүн түзүлүшү кароосуна басым жасап өткөрүүнү консалтинг фирмасы менен сүйлөшүштү. Бул кароонун рекомендацияларын ылайык шарттарды мыктылоо максаты менен Азия Өнүгүү Банкы менен иштешкен консультанттар белгилеп кетишти.

Уюштуруу механизмдери жана өнүгүү координация процесстери

2014 жылы ишкердүүлүк менен МЖӨ проекттеринде катышкан өнүгүү боюнча өнөктөр официалдуу түрдө эмес координацияны регулярдуу жолугуулар аркылуу башташкан. Бул жолугуулардын максаты маалымат алмашуу, бириккендиктин жана программалардын туш келбегендиктин гарантиясы. 2015 жылы мындай жолугуулар МЖӨ координация комитетин түзүү аркылуу өткөрүлөт.

Жетишкендиктер жана кыйынчылыктар

Жардам координациясы кыйын болгону менен, ал формалдуу эмес, ошондуктан анын негизги таасири чектелет. Азия Өнүгүү Банкы маанилүү секторлордогу жардам координациясын башкарат.