МЖӨ жөнүндө ченемдик актылар

 

Кыргыз Республикасынын 2019 жылдын 22 июлундагы "мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндөгү Мыйзамы"

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы "Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк боробору" мамлекеттик мекемесин түзүү жөнүндө"

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому Бишкек шаары, 2012-жылдын 14-сентябры N 616 Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу органдарды аныктоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүнтоктому Бишкек шаары, 2014-жылдын 17-марты № 147 Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлорун даярдоону каржылоо жөнүндө

Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлорун даярдоону каржылоо фонду жөнүндө Жобо

 Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорунун даярдоону каржылоо фондунун каражаттарынын эсебинен мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорунун даярдоо тартиби жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасындагы Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк боюнча кеңешти түзүү жөнүндө

Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк чөйрөсүндөгү айрым маселелер жөнүндө

Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө макулдашууну ишке ашыруунун алкагында жеке өнөктөргө мөөнөттүү (убактылуу) пайдалануу укугнда жер участогун берүүнүн тартиби жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу 2016-жылдын 1-декабры №517-б

2016-2021-жылдарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү программасы