Мыйзамдагы ѳзгѳрүүлѳр

Акыркы 2013 жылдын ноябрь айынын обзору проекттердин даярдыгындагы жана иштетүүсүндөгу логикалык өсүүнүн өнүгүүсү үчүн түзөтүүлөрдү киргизүүнү сунуш кылды. Түзөтүү боюнча негизги рекомендациялар төмөндөгүдөй:

  • 8 Берене: Өкмөттүн укуктары

Өкмөттүн милдеттери МЖӨ проекттерди ишке ашырууга умтулган мамлекеттердеги жеке өнөктөштүктөргө проблема болгон бийликтин зордугуна салууну жок кылууну камсыздандыруу үчүн түшүндүрүлгөн.

Азыркы учурда өкмөт мамлекеттик саясат жана өнүгүү программаларды колдойт, анткени мамлекеттик саясат жана өнүгүү программаларды ишке салуу өкүл мамлекеттик мүчөнүн жоопкерчилиги болуп саналат.

  • 9 Берене: Өкүл мамлекеттик мүчөнүн укуктары

Эл аралык эң мыкты тажрыйба боюнча мамлекеттик мүчөлөргө дайындалган милдет болуп саналган МЖӨ проекттерди илгерилетүү жана стандарттык жетекчилик менен договордук документтерди камдоого мамлекеттик мүчөлөргө мүмкүнчүлүк берүү үчүн бул статьяга өзгөртүүлөр киргизилген.

  • 10 Берене: Финансылык колдоо өкмөтү

Проекттин финансылык жөндөмдүүлүгү максаты менен өкмөттүн минималдык киреше камсыздоо милдеттерине чет өлкө валюталардын жана проценттик ставкалардын өзгөрүүлөрүнө гарантия берүү милдети кошулган.

Көбүнчө проекттер жок дегенде проекттин алгачкы мезгилинде эл аралык деңгээлдеги киреше кол кабышын табап кылышат, ошондуктан ушуга закон боюнча уруксат берүү пайдалуу болмок. Ошол үчүн, чет өлкө валюталардын, проценттик ставкалардын өзгөрүүлөрүнө жана минималдык кирешеге гарантия берүү кээ бир проекттерге зарыл.

  • 14 Берене: Өкмөттүн гарантиясы

Өзгөрүүшүлөр токтомдор закондордогу түзөтүүлөргө туура келгенин түшүндүрүү үчүн киргизилген.

  • 15 Берене: МЖӨ проекттин стадиялары

Проекттин стадиялары токтомдорго жана буйруктарга туура келүү үчүн обзор процессиндеги талкуулоолор боюнча өзгөрүлгөн.

Азыркы учурдагы стадиялар:

1) МЖӨ проектти идентификациялоо

2) МЖӨ проектти даярдоо

3) МЖӨ проект боюнча тендер өткөрүү

4) МЖӨ проектти ишке ашыруу

  • 20 Берене: Жеке өнөк сунуш кылган МЖӨ проекти

Азыр ылайыксыз сунуштар процесси проекттер 15 Беренеде баяндалган процедураны өтүш керегин талап кылат.

Техника-экономикалык изилдөө үчүн билдирилген расходдор азыр негиздүү болушу керек. Ылайыксыз сунуш кылган жеке өнөккө мындан аркы демилге берүү маселесине башка өлкөлөрдөгүдөй көңүл бурулушу керек.