Өкмөт институттары

МЖӨ проекттер сферасын  мамлекеттик иретке салган мамлекеттик өкүл мүчөлөр төмөнкүлөр:

Өкмөт

 • Мамлекеттик саясат жана МЖӨ өнүгүү программаларды ишке ашыруу жана айкаштыруу
 • Мамлекеттик өкүл мүчө түзүү
 • Риск башкаруу мамлекеттик мүчөсүн аныктоо
 • Финансы каражаттарды чогуткан, мамлекеттик өнөктөр МЖӨ келишим боюнча милдеттерин аткаргандыгын гарантиялаган атайын фонддорду түзүү
 • МЖӨтөрдүн стадияларын, МЖӨ проекттерди ишке аштыруунун мониторингин жана баалоосун, азыркы законду ишке аштырганга керектүү башка нормативдик укуктук акттарды иретке салуучу нормативдик-укуктук акттарды кабыл алуу
 • Мамлекеттик өнөк сунуштаган МЖӨ проекттерди демилгелөөсүн жана өкмөттүн макулун талап кылган проекттердин тендердик документациясын бекемдөө
 • Азыркы закондогу бекитилген полномочиелерди аткаруу

Мамлекеттик өкүл органы

 • Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик саясатты жана МЖӨ өнүгүү программаларын аткаруу
 • Мамлекеттик саясат жана МЖӨ өнүгүү программалар жөнүндө, МЖӨкө тиешелүү Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актыларын иштетүү, өзгөртүү жана кошумчаларды киргизүү жөнүндө суроолор боюнча сунуштарды Өкмөткө көрсөтүү
 • Мамлекеттик саясат жана МЖӨ өнүгүү программаларды ишке ашыруу жөнүндө жылдык отчетторду Өкмөткө тапшыруу

Риск башкаруу мамлекеттик мүчөсү

 • МЖӨ проекттерди макулдашуу, тендердик документация жана МЖӨ жөнүндө макулдашуу, ошондой эле Республикалык бюджеттен мамлекеттик финансалык жардам берүү
 • МЖӨ проекттердин риски боюнча корутундуларды тапшыруу