• Главная/
  • МЖӨ жөнүндө ченемдик актылар

МЖӨ жөнүндө ченемдик актылар

Мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү жөнгө салуучу  негизги мыйзам чыгаруу актыларынын бири болуп  Кыргыз Республикасынын  22.02.2012-ж. «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө» Мыйзамы эсептелет.  Мыйзамда  МЖӨ долбоорлоруна катышкан тараптардын  так аныктамасы, алардын ролу жана милдеттери берилет. 

Кыргызстанда МЖӨ жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актылардын тизмеси:

-1-декабрда, 2016-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен № 517-б (мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн алкагында аныктоо (мындан ары - МЖӨ) бажы жана логистикалык комплекстерин куруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын иш-чарасынын расмий өнөктөшү)

- 2016 жылдын 22 июндан № 88  Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө"

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016 жылы  16-июнунда № 327 берилген токтому "Кыргыз Республикасынын 2016-2021 жылдарга мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө"

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016 жылы 16-июнунда №328 берилген токтому "Кыргыз Республикасынын кеӊешинин мамлекеттик-жеке өнөктөштүк түзүү жөнүндө" 

-2016-жылы  18 май № 528-VI Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин токтому  "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк" өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө "Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын кабыл алуу" 

-21-апрелде, 2016-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин токтому № 473-VI  "Коопсуз шаар " "Кыргыз Республикасынын долбоору Өкмөтүнүн ишке ашыруу.

-14-апрелде, 2016-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин   №463-V токтому "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө"  "Кыргыз Республикасынын экинчи мыйзам долбоорун окуп жөнүндө" токтомго өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү.

-Жогорку Кенештин 13-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку, 2016 № 175-VI Кыргыз Республикасындагы "мамлекеттик-жеке өнөктөштүк" жөнүндө "Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү" жөнүндө Долбоорун биринчи окууда кабыл алуу токтому.

-  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин 2015 жылдын 29 июнь № 5440-V токтому "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө"Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикирлери"

-2015-жылдын 18-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин токтому менен 5261-V № "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө" Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын кабыл алуу жөнүндө.