• Главная/
  • МЖӨ жөнүндө ченемдик актылар

МЖӨ жөнүндө ченемдик актылар

Мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү жөнгө салуучу  негизги мыйзам чыгаруу актыларынын бири болуп  Кыргыз Республикасынын  22.02.2012-ж. «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө» Мыйзамы эсептелет.  Мыйзамда  МЖӨ долбоорлоруна катышкан тараптардын  так аныктамасы, алардын ролу жана милдеттери берилет. 

 Толугу менен бул жерден караңыз  

Кыргызстандагы  МЖӨтү жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актылардын тизмеси:
 

  • «Мамлекеттик-жеке өнөктөштүктө жеке өнөктүн катышуу формаларын  пайдалануу тууралуу Жобосун бекитүү жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин Жарлыгы.  Бишкек, 28 февраль,  2013 ж. N 39
  • «Мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн долбоорлорун даярдоо жана каржылоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому. Бишкек, 17 март 2014 ж. № 147
  • «Кыргыз Республикасында Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк тууралуу реестр жүргүзүүнүн эрежелерин бекитүү жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому Бишкек, 4- июнь 2014 ж. № 307
  • «Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк  үчүн тендердик жол-жоболорду бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин Жарлыгы.  Бишкек, 7-март  2013 ж. N 52
  • «Кыргыз Республикасындагы  мамлекеттик-жеке өнөктөштүк чөйрөсүндөгү конкреттүү маселелер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн Токтому, 28-январь 2013 N 39