Ресурстар

МЖӨ боюнча АӨБнын  колдонмосу
Мамлекеттик  жеке өнөктөштүк боюнча  аталган колдонмо  Азия өнүктүрүү банкынын  (АӨБ) кызматкерлерине  жана өнүгүп жаткан  мүчө-өлкөлөрдүн кардарларына арналат. Колдонмо  инфратүзүмүн өнүктүрүү үчүн  МЖӨтүн ролунун обзорун, дизайнын, түзүлүшүн жана аткарылышын камсыздайт.

Отчеттун толук тексттин окуңуз. 

2012 EECIS Infrascope

Чыгыш Европа өлкөлөрүндө жана Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигинде  мамлекеттик-жеке өнөктөштүк үчүн шарттарын баалоо.   Ал инфраструктуранын туруктуу мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү  (МЖӨ) ишке ашыруудагы өлкөнүн жөндөмдүүлүгүн баалаган документ болуп эсептелет жана  Чыгыш Европа өлкөлөрүндө жана  КМШ да аймактык окуу куралынын биринчи басылышы жана  бенчмаркинг индекси катары каралат. 

Отчеттун толук тексттин окуңуз 

МЖӨ боюнча маалымдама                                                                       

МЖӨ боюнча маалымдама МЖӨ боюнча практикадан өтүп жаткандар  эмнени билүүсү керектиги   жөнүндө пайдалуу маалыматтарды камтыйт. Маалымдамада  негизги темалар бекитилген,   чечиш керек болгон маанилүү суроолор каралган жана зарыл болгон инструменттер берилген,  ошонун натыйжасында МЖӨ боюнча практикадан өтүп жаткандар  жооптору менен таанышышат жана МЖӨ тууралуу өздөрүнүн  билимдерин  жогорулатышат.

Отчеттун толук тексттин окуңуз 

МЖӨ Европада жана Борбордук Азияда, Бүткүл Дүйнөлүк Банктын отчету

Аталган отчет  Европадагы жана Борбордук  Азиядагы (ЕСА)  МЖӨ долбоорлорунун обзорун  жана  МЖӨ рыногунун учурдагы баалоосун камтыйт. Изилдөө ошондой эле МЖӨ долбоорлорун кантип ийгиликтүү жүргүзүү жөнүндө жана  МЖӨтүн  туруктуу стратегияларын  иштеп чыгууда жана тандоодо өкмөттөргө жардам берүү жөнүндө  сунуштарды камтыйт.

Отчеттун толук тексттин окуңуз 

KPMG Инфраструктура 100, Дүйнөлүк Рыноктор жөнүндө отчет

Аталган басылма  өзүнүн алдына  ар кандай 4  рынокто: (өнүккөн экономикалык борборлор,  өнүгүп жаткан рыноктор, жетилген эл аралык рыноктор, чакан өнүккөн рыноктор)   инфраструктураны өнүктүрүүдөгү  кыймыдаткыч фактору болуп саналган проблемаларды изилдөө жана негизги темаларды  карап чыгуу  максаттарын коёт

Отчеттун толук тексттин окуңуз 

МЖӨтүн мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү. Индия

Доклад Индиянын  экономикалык маселелер боюнча Департаментинин  (DEA)  өтүнүчү боюнча Бүткүл Дүйнөлүк Банктын колдоосу менен  даярдалды. Документ МЖӨтүн   концептуализациялоо,  структуризациялоо жана башкаруу мүмкүнчүлүктөрү Индиянын мындан аркы өнүгүүсүнө кандайча  өбөлгө түзө ала тургандыгы жөнүндө сунуштамаларды  берет.  Негизги басым  МЖӨтүн мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүүдөгү   МЖӨ Борборунун ролуна коюлат.

Отчеттун толук тексттин окуңуз

Мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн мүмкүнчүлүктөрү

Отчет МЖӨтүн негизин баяндап жазат, анын ичинде  негизги артыкчылыктары  жана кемчиликтери менен катар, МЖӨтүн ар кандай түрлөрүнүн  кыскача баяндамасы бар. Отчет ошондой эле дискуссияны кеңейтет жана  бүткүл дүйнө жүзүндөгү МЖӨ рыногунун абалы  жөнүндө маалыматты сунуштайт,  бир нече институционалдык түзүмдөрдү кароо кошумчаланат.

Отчеттун толук тексттин окуңуз

Ийгиликтүү Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк үчүн сунуштамалар

Аталган сунуштамалар  МЖӨтүн схемасын структуралаганга жана гранттык каржылоону интеграциялоого кол алдында мүмкүнчүлүгү бар, мамлекеттик сектордо  МЖӨтө   практикадан өтүп жаткандар  үчүн практикалык  инструмент болуп саналат. 

Отчеттун толук тексттин окуңуз

Индияда мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү тездетүү

Аталган колдонмо  Индиянын тажрыйбасына негизделген,  ошодой эле МЖӨтүн схемасын структуралаганга жана гранттык каржылоону интеграциялоого кол алдында мүмкүнчүлүгү бар, мамлекеттик сектордо  МЖӨтө   практикадан өтүп жаткандар  үчүн практикалык  инструмент болуп саналат. 

Отчеттун толук тексттин окуңуз 

Филиппин мамлекеттик-жеке өнөктөштүк  программасы

Презентация  МЖӨ  Филиппин Программасынын өнүгүп келе жаткан ролун жана мандатын баяндап  көрсөтөт жана  МЖӨтүн өнүгүү этаптарын,  акыркы кабарларын жана жетишкен натыйжаларын баса белгилейт.

Толук презентация шилтеме 

МЖӨ долбоорлорундагы идентификациялоо  жана  тобокелдиктерди баалоо

Документ  аналитикалык иерархия процессин колдонуу менен (АНР)  МЖӨ долбоорлоруна байланышкан  долбоордун турмуштук циклинин жана тобокелдикти баалоонун критерийлеринин көз карашынан алганда  тобокелдикти идентификациялоо үчүн негизин иштеп чыгуу үчүн каралган.

Отчеттун толук тексттин окуңуз 

Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү мамлекеттик-жеке өнөктөштүк

Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө  инфраструктуранын объектилериндеги  жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрдөгү   сапаттык жана сандык кемчиликтерди жеңип чыгууга  жардам көрсөтүүдө  жеке сектордун жана донордук коомдоштуктун ролу каралууда. Ошол эле учурда, өкмөт дагы, донордук коомдоштук  дагы, эреже катары, МЖӨтүн терминдерин жана жеке сектордун катышуусун пайдаланат, бул эки түшүнүк практикада таптакыр ар башкача.  

Отчеттун толук тексттин окуңуз