МЖӨ жол-жоболору

МЖӨ ДОЛБООРЛОРУНУН СТАДИЯЛАРЫ  

 

1) МЖӨтүн долбоорун даярдоо;

2) Жеке өнөктү тандап алуу;

3) МЖӨтүн долбоорун ишке ашыруу  

2. МЖӨтүн долбоорун даярдоого  МЖӨтүн долбоорун издөө жана демилгелөө,  тендердик комиссия түзүү, тендерди жүргүзүүнүн эрежелерин жана тендердик      документтерди даярдоо кирет;  

3. Жеке өнөктү тандоого  тендерди өткөрүү, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана тендердин жеңүүчүсү менен МЖӨ жөнүндө келишимдерди түзүү;

4. МЖӨтүн долбоорун  ишке ашыруу МЖӨ жөнүндө келишим күчүнө кирген күндөн баштаталат жана  анын иш-аракети бүткөн күнү аяктайт; 

5. Мамлекеттик өнөктөрдүн  МЖӨтүн долбоорунун каалаган стадиясын даярдоо жана өткөрүү үчүн көз карандысыз консультанттарды тартууга укугу бар;