Мамлекеттик-жеке өнөктөштук жөнүндө

МАМЛЕКЕТТИК-ЖЕКЕ ӨНӨКТӨШТҮК (МЖӨ) ДЕГЕН ЭМНЕ?

2012-жылдын  24-фералында   Парламенттин  №7- токтому менен «Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө» бекитилген   мыйзам мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү (МЖӨ)    «долбоорлоо, каржылоо, куруу, калыбына келтирүү, активдерди  реконструкциялоо, ошондой эле бар жана кайра түзүлгөн, анын ичинде инфратүзүмдүк активдерди башкаруу тармагында  мамлекеттик жана жеке өнөктөрдүн узак мөөнөттүү (50 жылга чейин) өз ара аракеттенүүсү» катары аныктайт. Башкача айтканда, МЖӨ – бул:

Мамлекеттик өнөк (Заказ кылуучу)  жана жеке уюмдун (адатта, узактыгы  орто мөөнөттүү же узак мөөнөттүү болгон) ортосундагы атаандаш сынактын негизинде түзүлгөн келишим, мында  жеке өнөк мамлекеттик функцияларды аткарат (мисалы, коомчулук үчүн инфратүзүмдү жана/же кызмат көрсөтүүнү сунуштайт)  жана инфратүзүмдү  же кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуунун эң мыкты ыкмасын  иштеп чыгат («акыркы натыйжаны өзгөчөлөө» дегенге байланыштуу).  Бирок мында  жеке өнөк дагы тобокелдикке барат, эгерде  долбоор сапатсыз ишке ашырылса, бул анын түздөн-түз кирешесине («тобокелдиктерди бөлүштүрүү» деп аталуучу) таасир этет.