• Главная/
  • Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө

Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө

МАМЛЕКЕТТИК-ЖЕКЕ ӨНӨКТӨШТҮК (МЖӨ) ДЕГЕН ЭМНЕ?

2019-жылдын  22-июлунда   Парламенттин  №95- токтому менен «Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө» мыйзамы бекитилген. Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк (мындан ары - МЖӨ) мамлекеттик өнөк тарабынан инфратүзүмдүк объекттерди долбоорлоого, каржылоого, курууга, калыбына келтирүүгө, реконструкциялоого, ошондой эле болгон же кайра түзүлгөн инфратүзүмдүк объекттерди башкарууга, жана/же инфратүзүмдүк кызматтарды көрсөтүүгө жеке өнөктү тартуу маселелери боюнча мамлекеттик жана жеке өнөктөрдүн өз-ара аракеттенүүсү

Мамлекеттик өнөк (Заказ кылуучу)  жана жеке уюмдун (адатта, узактыгы  орто мөөнөттүү же узак мөөнөттүү болгон) ортосундагы атаандаш сынактын негизинде түзүлгөн келишим, мында  жеке өнөк мамлекеттик функцияларды аткарат (мисалы, коомчулук үчүн инфратүзүмдү жана/же кызмат көрсөтүүнү сунуштайт)  жана инфратүзүмдү  же кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуунун эң мыкты ыкмасын  иштеп чыгат («акыркы натыйжаны өзгөчөлөө» дегенге байланыштуу).  Бирок мында  жеке өнөк дагы тобокелдикке барат, эгерде  долбоор сапатсыз ишке ашырылса, бул анын түздөн-түз кирешесине («тобокелдиктерди бөлүштүрүү» деп аталуучу) таасир этет.