Улуттук Өнүгүү Стратегиясы

Биз узак мөөнөттүү  келечектеги    Кыргызстанды - өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирген, элдердин жашоосу үчүн ыңгайлуу, алардын укуктары, эркиндиги жана коопсуздугу  коргоого алынган, көп тилдүү жана ички чөйрөсү менен өзүнө тарткан, мыйзамдуулукту сактаган, билим берүү деңгээли жогору, айлана-чөйрөсүнүн тазалыгы, коомдук туруктуулугу, бакубат өлкөнүн эл аралык бедели, экономикасынын туруктуу өсүшү жана инвесторлор үчүн жогорку кызыктыргычтыгы  менен күчтүү жана көз карандысыз  мамлекет катары элестетебиз. 

2018-2040 стратегиясы Кыргызстанды узак мөөнөттүү мезгилде өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарын келечекте боло турган чакырыктарды эске алуу менен аныктайт. Анда өлкөнүн келечеги, коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүн – руханий жана саясий, социалдык жана экономикалык чөйрөлөрдү өнүктүрүүнүн максаттарына жетүүнүн жолдору жана негизги принциптери камтылган. Ошондой эле стратегиялык көз карашты ишке киргизүү үчүн орто мөөнөттүү биринчи кезектеги кадамдар аныкталган.

Ошол себептен 2040-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн стратегиясы коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүндө мамлекетти өнүктүрүүнүн саясатын аныктаган негизги документ катары каралууга тийиш. Туруктуу өнүгүүнүн стратегиясы   ортомөөнөттүн аралыгында өнүгүүнүн ички жана тышкы тобокелдигине  карата алдын алуу чечимдерин иштеп чыгуу жана  узак мөөнөттүү келечекте туруктуу өнүгүүнүн негиздерин түзүү көрсөткүчү болушу керек.