Улуттук Өнүгүү Стратегиясы

Биз узак мөөнөттүү  келечектеги    Кыргызстанды - өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирген, элдердин жашоосу үчүн ыңгайлуу, алардын укуктары, эркиндиги жана коопсуздугу  коргоого алынган, көп тилдүү жана ички чөйрөсү менен өзүнө тарткан, мыйзамдуулукту сактаган, билим берүү деңгээли жогору, айлана-чөйрөсүнүн тазалыгы, коомдук туруктуулугу, бакубат өлкөнүн эл аралык бедели, экономикасынын туруктуу өсүшү жана инвесторлор үчүн жогорку кызыктыргычтыгы  менен күчтүү жана көз карандысыз  мамлекет катары элестетебиз. 

Жакынкы беш жылда  (2013-2017-жылдардын аралыгында) Кыргызстандын алдында туруктуу саясий системасы бар демократиялуу, тынымсыз өнүккөн экономикасы бар жана калктын кирешеси туруктуу жогорулаган мамлекет болуу милдети турат.

Аталган милдеттерди чечүүнү камсыздоо ушул  2013-2017-жылдардын аралыгында Кыргыз Республикасын  туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясынан (мындан ары - Стратегия) талап кылынат. Саясаттын ар кандай чөйрөсүндөгү  Стратегия тарабынан алдын ала караштырылган чаралар, ошондой эле конкреттүү иш-аракеттер  бюджеттик процесстер менен байланыштырылышын  жана зарыл болгон каржылык жана дагы башка ресурстар менен камсыздалышын талап кылат. Биз куру кыялга таянбашыбыз жана ишке ашпаган пландарды түзбөшүбүз керек. Бизге башка  бирөөлөрдүн кайдагы бир моделдерин көчүрүп алуунун, бирөөлөрдүн көчүрмөсү болуунун  зарылдыгы жок. Биз Кыргызстан гана бойдон кала алабыз, өзүбүздүн өнүгүү жолубузду табабыз  жана өз мүмкүнчүлүгүбүзгө гана таянабыз.

Туруктуу өнүгүүнүн стратегиясы   ортомөөнөттүн аралыгында өнүгүүнүн ички жана тышкы тобокелдигине  карата алдын алуу чечимдерин иштеп чыгуу жана  узак мөөнөттүү келечекте туруктуу өнүгүүнүн негиздерин түзүү көрсөткүчү болушу керек.