Ишмердик Коомчулугу

Кыргызстанда кең жана ар түрдүү бизнес-коомдоштуктар бар. Ал ар кандай уюмдардан, компаниялардан жана тармактык ассоциациялардан турат.

Эл аралык ишкер кеңеш  (ЭИК) – Кыргыз Республикасындагы бир топ ири бизнес-ассоциациялардын бири. ЭИК негизделгенден бери ( декабрь, 2000-ж.) экономиканын ар кандай тармактарында иштеп жаткан чет элдик жана жергиликтүү капиталдын катышуусу менен  алдыңкы компанияларды бириктирген туруктуу беделдүү уюмга өсүп жетти. ЭИКнин  мүчөлөрүнүн катарында – белгилүү атамекендик брендди болуп эсептелген ири салык төлөөчүлөр бар. 

Бишкек ишкер клубу (БИК) -  республикада   ишкерлердин ишмердик шарттарын түп тамырынан бери жакшыртуу үчүн,  Кыргыз Республикасынын динамикалуу өнүккөн ири аймактык бизнес борбор  болуусу үчүн,  Кыргыз Республикасынын  жан дили менен иштеген жана жаратман, жигердүү жана жөндөмдүү, максатка умтулган жана тасирдүү инсандарын бириктирген коомдук уюм.

Кыргызстандын ишкерлер биримдиги (КИБ) –  2002 жылы, 20-мартта уюшулган коммерциялык эмес уюм. Бүгүнкү күндө биримдик 10000ден ашык мүчөсүн, 12 өнөр жай ассоциацияларын жана 16 аймактык ассоциациялардын жана кеңештердин башын кошуп турат.  Кыргызстандын ишкерлер биримдигинин миссиясы ишкерлердин ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү  болуп саналат. Бизнес-коомдоштук – ишкерлердин өздөрүнүн  бизнес-коомдоштукка карата көрүп-билгендерин жана ой-пикирлерин айтууга жардам берген, ошондой эле бүтүндөй бизнестин, аны менен бирге  экономиканын ар кандай секторлорунун стратегияларын жана саясатын   иштеп чыгууда жана ишке ашырууда улуттук жана аймактык деңгээлдеги кубаттуу күч.

Кыргыз Республикасынын соода-өнөр жай палатасы (СӨЖП)  өкмөттүк эмес, коммерциялык эмес уюм  катары өлкө ичинде жана чет өлкөдө  өкмөттүк мекемелер менен да, ишкерлердин өнөктөштүк ассоциациялары менен да  өз байланыштарын кеңейтет жана Кыргыз Республикасынын башка өлкөлөр менен экономикалык, өнөр жай, илимий-техникалык жана соода кызматташтыгын өнүктүрүүсүнө өз салымын кошот. Соода-өнөр жай палатасы 1959-жылы 24-декабрда түзүлгөн,  ал «Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасы жөнүндө»  өлкөнүн Жогорку Кеңеши тарабынан 1994-жылдын 13-апрелинде кабыл алынган Мыйзамынын негизинде иштеп жатат.

Палатынын миссиясы - тиешелүү ченемдик-укуктук базасын, инфратүзүмүн жана Кыргызстанда бизнести түзүү, өнүктүрүү жана коргоо үчүн жана башка шарттарды түзүүгө жардам көрсөтүү болуп саналат. СӨЖП өлкө ичинде жана эл аралык рынокко жол ачып, бизнести өнүктүрүү үчүн ар бир ишкерге чыныгы тең мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүгө умтулат.