Бизнес жүргүзүү рейтинги

Категориялар

2015

2014

 Бизнес жүргүзүү

102

99

 Бизнес ачуу

9

9

Электр менен камсыздоо

168

169

Салык салуу

136

132

Эл аралык соода

183

182

 Келишимдерди аткаруу

56

58

Кудуретсиздик жөнүндө чечим  

157

157