+996 (312) 62 05 35
+996 (555) 62 50 39
info@invest.gov.kg

Долбоорлорду өнүктүрүүнү колдоо фонду

Долбоорлорду өнүктүрүүнү колдоо фонду  - (ДӨКФ) – бул МЖӨтүн долбоорлорун натыйжалуу  колдоо боюнча атайын фонд. Мамлекеттик бюджеттен  жыл сайын чегерүүлөрдүн эсебинен МЖӨтүн долбоорлорун өнүктүрүү үчүн ДӨКФ  2014-жылы  2 млн.  АКШ долларын,  2015-жылы  1 млн. АКШ долларын жана 2016-жылы 1 млн АКШ долларын сунуш кылат.


ДӨКФнун колдоосу менен МЖӨтүн долбоорлорун даярдоо схемасы 
(Кыргыз Республикасынын 2014-жыл, 17-март №147 - Токтому менен бекитилген)  

Бекитилди:
Долбоорлорду Өнүктүрүүнү Колдоо Фондунун Жобосу;  
ДӨКФнун алкагында  МЖӨтүн долбоорлорун даярдоонун ирети жөнүндө Жобо  
Долбоорлорду демилгелөө формасы; 
ДӨКФ каржылоо үчүн демилгеленген долбоорлорду бекитүүнүн критерийлери;   
 
ДӨКФнун максаттары:
МЖӨ даярдоо боюнча консалтинг кызмат көрсөтүүлөрдү, анын ичинде тендердик документ жана техника-экономикалык  негиздемени  каржылоо; 

Тендерди уюштурууну колдоо; 
МЖӨтүн долбоорлорун даярдоону кошо каржылоо;  
 
ДӨкфнун Жетектөөчү Кеңешинин курамы:
Вице-премьер-министр (экономика жана инвестициялар маселелери боюнча)  - Төрага
Экономики министри
Финансы министри
Юстиция министри
Мамлекеттик мүлк фондусунун төрагасы
  
Жетектөөчү Кеңешинин ыйгарым укуктары:
МЖӨтүн  демилгеленген долбоорлорун каржылоону бекитүү
Демилгеленген МЖӨтү  даярдоо үчүн  Техникалык Тапшырмаларды бекитүү
ДӨкфнун каражаттарын талаптагыдай пайдалануунун мониторинги

 
 Экономика министрлиги методологиялык, уюштуруучулук  жана ыкчам  колдоонун дагы башка түрлөрү менен камсыз кылат.