Долбоорлорду өнүктүрүүнү колдоо фонду

Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлорунун даярдоону каржылоо фонду  - (ДДКФ) – бул МЖӨтүн долбоорлорун натыйжалуу  колдоо боюнча атайын фонд  (17 март 2014-жылдын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  №147 токтому боюнча күчүнө кирген) МЖӨ долбоорлорду даярдоо боюнча Азия өнүктүрүү банкынын (АӨБ) атайын каражаттарынан колдоосу менен түзүлгөн. АӨБ грант түрүндө жыл сайын 2014 $ 2 млн, 2015-жылы $ 1 млн жана 2016-жылы МЖӨ долбоорлорду жылдыруу үчүн Кыргызстанга $ 1 млн бөлүп берүү үчүн мамлекеттик бюджеттин эсебинен кабыл алынган.

Фонддун каражаттары төмөнкү максаттарга пайдаланылат:

- МЖӨ долбоорлорун даярдоо боюнча консультативдик кызмат көрсөтүүлөрдү каржылоого, ага тендердик документтердин пакетин даярдоо жана техникалык-экономикалык негиздемени (ТЭН) иштеп чыгуу кирет;

- МЖӨ долбоорлорун даярдоо процессинде жана тендердик жол-жоболорду өткөрүүдө көмөк көрсөтүүгө;

- башка булактардан каржылануучу МЖӨ долбоорлорун даярдоодо кошо каржылоого.

Фонддун  милдеттери: 

- тендердик документтердин пакетин даярдоо жана техникалык-экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу, анын ичинде МЖӨ долбоорун кызмат даярдоо боюнча каржылоо.

- МЖӨ долбоорун жана тендердик жол-жоболорду даярдоодо боюнча жардам берүү;

- Башка булактардан каржыланган  МЖӨнүн долбоорлорун даярдоо процессин кошо каржылоо.

Фонддун байкоо кеӊешин курамы:

- Кыргыз Республикасынын экономика жана инвестицияларды тартуу маселелерин тейлөөчү вице-премьер-министри, Фонддун Байкоочу кеңешинин төрагасы;

- Кыргыз Республикасынын Экономика министринин орун басары;

- Кыргыз Республикасынын Финансы министринин орун басары;

- Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин орун басары;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун төрагасынын орун басары;

- Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы "Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк борбору" мамлекеттик мекемесинин директору

Фонддун Байкоочу кеңешинин ыйгарым укуктарына төмөнкүлөр кирет:

- Фонддун каражаттарынан каржылоо үчүн МЖӨ долбоорун жактыруу же жактырбоо;

- МЖӨ долбоорунун техникалык тапшырмаларын бекитүү;

- МЖӨ долбоорун даярдоого бюджетти бекитүү;

- Фонддун акча каражаттарынын максаттуу пайдаланылышын контролдоо.

Экономика министрлиги ыкчам колдоо, методологиялык, уюштуруучулук жана башка колдоо түрлөрү менен камсыз кылат