+996 (312) 62 05 35
+996 (555) 62 50 39
info@invest.gov.kg

Финансалык Инструменттер

Долбоорлорду өнүктүрүүнү колдоо фонду  - (ДӨКФ) – бул МЖӨтүн долбоорлорун натыйжалуу  колдоо боюнча атайын фонд  (17 март 2014-жылдын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  №147 токтому боюнча күчүнө кирген) МЖӨ долбоорлорду даярдоо боюнча Азия өнүктүрүү банкынын (АӨБ) атайын каражаттарынан колдоосу менен түзүлгөн. АӨБ грант түрүндө жыл сайын 2014 $ 2 млн, 2015-жылы $ 1 млн жана 2016-жылы МЖӨ долбоорлорду жылдыруу үчүн Кыргызстанга $ 1 млн бөлүп берүү үчүн мамлекеттик бюджеттин эсебинен кабыл алынган.

ДӨКФ МЖӨ  жалпы  8 долбоорду ишке ашыруу үчүн техникалык-экономикалык негиздемесин даярдоо боюнча  1,3 млн АКШ доллары бөлүнгөн , ашуун өлчөмүндө долбоорлордун жалпы суммасы 79 млн АКШ доллары.. 

Бекитилген:

- МЖӨ долбоорлорунун каржылоо абалы
- МЖӨ долбоорлорун даярдоо тартиби жөнүндө жобо
- Долбоорлорду демилге түрү
- Долбоорлорду каржылоо үчүн критерийлер

ДӨКФ  милдеттери: 

- тендердик документтердин пакетин даярдоо жана техникалык-экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу, анын ичинде МЖӨ долбоорун кызмат даярдоо боюнча каржылоо.

- МЖӨ долбоорун жана тендердик жол-жоболорду даярдоодо боюнча жардам берүү;

- Башка булактардан каржыланган  МЖӨнүн долбоорлорун даярдоо процессин кошо каржылоо.

ДӨКФ байкоо кеӊешин курамы:

- министринин орун басары (Экономикалык жана калкты) - Байкоо кеӊешинин төрагасы
- Кыргыз Республикасынын Экономика министринин орун басары
- Кыргыз Республикасынын каржы министринин орун басары
- Кыргыз Республикасынын Адилет министринин орун басары
- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлктү башкаруу төрагасынын орун басары.

ДӨКФ байкоо кеӊешин ыйгарым укутары:

- МЖӨ долбоорун каржылоо боюнча  бекитүү же четке кагуу;
- МЖӨ долбоорун техникалык шарттарын бекитүү;
- МЖӨ долбоорун даярдоо үчүн бюджетти кабыл алуу;
-  Фондтун каражаттарын максаттуу пайдаланууну контролдоо.

Экономика министрлиги ыкчам колдоо, методологиялык, уюштуруучулук жана башка колдоо түрлөрү менен камсыз кылат